Årsmöte på garaget

februari 7th, 2012 by Gustaf

Årsmötet 2012 hölls den 27 januari på Karlssons Garage i Linnéstaden, Göteborg. Med tanke på att det nyss timade jubileet krävt mycket av styrelsens krafter hade årsmötet ganska låga ambitioner och var dessutom tämligen slarvigt förberett. För er som missade det hela gick det till på följande vis:

Styrelsen började med att lite lojt skicka ut en kallelse som inte följde den stadgade tidsgränsen 14 dagar innan mötet och inte heller nådde hela medlemsskaran. (Detta eftersom de medlemmar som handlat biljett i dörren på jubileumskonserten ännu inte var införda i registret.) I kallelsen skrev styrelsen dessutom uttryckligen att de inte ville ha för många medlemmar som drällde omkring och störde på mötet. Detta hörsammades dock inte, utan istället kom 18 personer, vilket var nytt rekord.

Efter inledande hälsningsfraser tillkallades kypare. Mat, dryck och diverse ”djupsinniga” samtal gjorde sedan att stämningen snabbt steg. När den nått lämpliga höjder inleddes så årsmötet.

En första sak som konstaterades  var att sedan förra året hade valberedningen tappats bort. Hela styrelsen ställde dock upp till omval och omvaldes också med rungande bifall av ett enhälligt möte.

Nästa konstaterande var att bägge de revisorer som valts vid förra årsmötet hade lämnat föreningen. Styrelsen hade inte heller orkat inkalla dem till tjänstgöring, utan i stället hade man – helt stadgevidrigt – utsett två nya revisorer. Den ene av dessa försvann dock från mötet i ett tidigt skede och kunde därför aldrig lämna några synpunkter på bokföringen.

Den nämnda bokföringen visade sig vara förd som enkel bokföring i ett dokument avsett för dubbel sådan och dessutom skriven med blyerts. Kassören tillstod dessutom själv att den var i högsta grad förfalskad! Trots detta gav den kvarvarande revisorn räkenskaperna betyget ”VG” och yrkade på ansvarsfrihet. Jublet steg högt bland medlemmarna och ett dundrande ”JA!” blev svaret på denna anmodan.

Den tydligt korrupta revisorn valdes därefter om på stående fot. Som kompletterande andra revisor var mötet i ett svagt ögonblick nära att välja en ekonomiskt och juridiskt kompetent person, men detta avvärjdes i sista stund och i stället valdes kassörens blivande fru.

En rad andra typer av trist formalia avverkades under vilt zickzackande mellan punkterna i dagordningen. Vi ska inte tråka ut läsekretsen med allt som avhandlades, utan nöjer oss med att de viktigaste sakerna var att föreningen beslöt att ta det lugnt i vår, med enbart någon enklare aktivitet framåt april, samt att man ska utveckla sortimentet av Johnny Bode-produkter för att kunna tjäna mer pengar.

Dessutom beslöts att Johnny Bode-sällskapet under 2012 ska inleda arbetet med att låta resa en minnessten över Johnny Bode. Trots att Johnny klart och tydligt skrev i sitt testamente att han ville bli kremerad och och få en sten med namn, titel samt födelse- och dödsår på sin grav, så blev det fel  vid begravningen och han blev i stället anonymt strödd i en minneslund. Föreningen vill nu rätta till detta misstag och ge Johnny en sten på samma kyrkogård, men på annan plats. Arbetet lär dock inte påbörjas förrän efter sommaren och räknas inte vara färdigt innan 2013. Följ denna blogg för fortlöpande information!

När allt detta till slut var avklarat avslutades mötet och drickandet återupptogs. Kvällen förrann snabbt och slutade med att medlemmarna skingrades som löv för vinden. Såvitt styrelsen vet, blev de flesta notor  betalda, men några felbeställda maträtter såg ändå till att  krogpersonalen var reglementsenligt sur.

Ett lyckat årsmöte, med andra ord.

 

 

 

Leave a Reply