Om Sällskapet

oktober 5th, 2011 by admin

Berättelsen om Johnny Bodes liv, öden och äventyr är en av de märkligaste i svensk musikhistoria. När Bode var som mest framgångsrik under 1920-, 1930 och början av 1940-talet var han en av Sveriges mest inspelade och firade sångare och kompositörer. När han dog var han utfattig och på hans begravning närvarade åtta personer, varav en släkting.

Däremellan hade Johnny Bode hunnit vara verksam som schlagersångare, författare, operettkompositör i Wien och tonsättare åt Nils Ferlin, men även som pornograf, bedragare, sol-och-vårare och tjuv. Han hade satt upp en revy åt Quisling-regimen i det nazistockuperade Norge, blivit dömd flera gånger för olika brott, fängslad, inspärrad på mentalsjukhus, tvångssteriliserad, utvisad ur tre länder och begärd utlämnad från två ytterligare.

Omvittnat karismatisk, generös och lätt att tycka om (åtminstone vid första bekantskapen), var Johnny Bode samtidigt sin egen värste fiende. Han led av psykiska besvär och verkade ofta sakna impulskontroll och konsekvenstänkande. Det fanns knappt en vänskap eller ett förtroende som han inte lyckades bränna, oftast för någon extremt kortsiktig vinst. Gång på gång lyckades han resa sig från nederlagen och bygga upp en ny karriär, bara för att åter slå den i spillror med skandaler och utsvävande leverne.

Vi anser att Johnny Bode är en orättvist förbisedd musikalisk begåvning. Samtidigt är hans tragikomiska livshistoria alldeles för fantastisk för att glömmas bort. Nu vill vi resa hans ärestod.

Johnny Bode-sällskapet är en ideell förening bildad 2009. Syftet med föreningen är att verka för att Johnny Bodes minne bevaras och att hans kulturella arv sprids till allmänheten. Läs föreningens stadgar.

Styrelsen 2022

Ordförande Gustaf Görfelt.

info@johnnybode.com

Sekreterare Fredrik Tersmeden.


Kassör Torvid Fant.

Ledamot Henrik Påhle.

Ledamot Karin Fyhr.

Ledamot Gustaf Hulting.