Minnessten & plakett

november 27th, 2016 by Gustaf

När Johnny Bode dog 1983 var han utfattig, glömd av de flesta och hatad av (nästan) alla som fortfarande kom ihåg honom. På hans begravning kom 8 personer. Trots att han hade skrivit i sitt testamente att han önskade en grav med sten, slutade det med att hans aska ströddes anonymt i minneslunden på Limhamns kyrkogård.

Den 25 juli 2013, på dagen 30 år efter att Johnny Bode dog, reste Johnny Bode-sällskapet stenen han inte fick från början. Minnesstenen är formgiven av Lisa Görfelt och belägen i nära anslutning till såväl minneslunden som en byggnad med det passande namnet Uppståndelsens kapell. (Se karta).

limhamn

Dessutom har Johnny Bode-sällskapet satt upp en bronsplakett på fasaden till Johnny Bodes födelsehus i Falköping, på Storgatan 13. Huset uppfördes av Johnnys morfar Emil Kilander, som var köpman i staden.

Plaketten avtäcktes den 6 januari 2012, 100 år efter Johnnys födelse, och bekostades av Falköpings kommun. Johnnys släktingar driver fortfarande butik i huset och var med vid avtäckningen. Även plaketten är formgiven av Lisa Görfelt.

skylten