Johnny Bode-priset

januari 21st, 2014 by Gustaf
  • Sedan 2013 delar Johnny Bode-sällskapet årligen ut Johnny Bode-priset. Priset ska inte förväxlas med Johnny Bode-Delgadas stipendium, en utmärkelse som sedan 1980-talet delas ut till skånskfödda kompositörer. Stipendiet delas ut av en stiftelse och har ingen koppling till Johnny Bode-sällskapet, även om flera personer i stiftelsens styrelse är hedersmedlemmar i JBS. (Läs mer om Johnny Bode-Delgadas Stipendium längre ner.)

Om stipendiet tar fasta på det som Johnny Bode själv ville bli ihågkommen för, nämligen sin musik, så är priset instiftat till minne av något som han blivit minst lika (ö)känd för, nämligen hans leverne. Givetvis är det därför ett pris som delas ut med glimten i ögat.

JOHNNY BODE-PRISETS KRITERIER:

Priset går till en artist, annan kändis eller kulturinstitution som under det senaste året agerat i Johnny Bodes anda, på så vis att hon/han/den trampat i klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande sätt visat fräckhet och/eller ställt till det för sig själv och sin omgivning.

DubbelhakaExtra meriterade mottagare är personer som trots upprepade självförvållade motgångar vägrar att ge upp, utan envetet kämpar på, starka i tron på sig själva. Priset bör på inget sätt ses som ett hån utan är en uppmuntrande klapp på axeln. Johnny Bode-sällskapet står alltid på underdogens sida och vet att varje kulturellt verk av kvalitet förr eller senare finner sin publik. Ibland tar det bara lite tid!

Pristagaren väljs av en jurygrupp som utsetts på senaste medlemsmötet eller av föreningens styrelse. Medlemmar i Johnny Bode-sällskapet kan nominera lämpliga kandidater, men det är juryn som bestämmer i slutänden. Vem som mottar priset blir offentligt på årsmötet och meddelas därefter omvärlden. I sitt val av pristagare uppmanas juryn visa god dålig smak.

Själva priset består av en summa pengar som jurygruppen under arbetet festar upp på offentlig lokal, eventuellt i samarbete med goda vänner och andra förbipasserande. Summan bör vara ansenlig och deltagarna uppmanas att äta och dricka så mycket de mäktar med. Vi vill ju inte att priset ska verka futtigt.

Notan och kvittot för restaurangbesöket (som alltså betalts med prispengarna) skickas därefter på posten tillsammans med ett diplom till pristagaren så att det når honom eller henne innan årsmötet.

Sedan 2013 är pristagarna:

JOHNNY BODE-DELGADAS STIPENDIUM

Detta är ett pris som inte delas ut av JBS, men eftersom stiftelsen och stipendiet saknar egen hemsida följer här en kort presentation.

Bakgrunden är som följer. När Johnny Bode dog var han luspank. Men en sak hade han kvar, nämligen rättigheterna till mycket av den musik han komponerat under sitt produktiva liv. Dessa pengar beslöt han att testamentera till en stiftelse, vars uppdrag det enligt testamentet är att till “skånskfödda manliga och kvinnliga upphovsmän av populärmusik, operett, schlager, vis- och filmmusik, utdela årligt stipendum, vilket dock ej må tillfalla upphovsman av så kallad popmusik.”

En sådan stiftelse bildades också vid Johnnys död 1983, och redan 1987 hade det inkommit tillräckligt mycket upphovsrättspengar för att det första stipendiet skulle kunna delas ut. Till en början var prissumman 5 000 kronor, men med tiden har summan höjts till 10 000 kronor.

Att definiera vad som i dagens musikklimat skiljer “populärmusik” från “popmusik” är emellertid inte det lättaste och därför har kompositörer inom ganska skilda gebiet fått stipendiet.

Utdelningen har växlat i perioder mellan att ske vartannat och varje år.

Stiftelsens styrelse består 2022 av Mikael Neumann, Lillemor Dahlqvist, Sven Kristersson och Lars-Inge Gustafsson. Johnny Bode-sällskapets ordförande Gustaf Görfelt är adjungerad medlem.