Det våras för pilsnerfilmen

september 7th, 2014 by Gustaf

Apropå den tidigare nämnda DVD-boxen med de enda rörliga bilderna på Johny Bode, så kan vi inte undanhålla läsekretsen följande inslag från Stockholms lokalnyheter ABC. Notera såväl Grosshandlare Lindberg som Studio S-generalen Stefan Nylén mot slutet av inslaget.

Leave a Reply