Johnny Bode-priset 2020 till Svenska Akademien

januari 16th, 2020 by Gustaf

Johnny Bode-sällskapet ger 2020 års Johnny Bode-pris till Svenska Akademien. En lika ärevördig som skandalgenererande kulturinstitution, som både historiskt och i närtid förmått att leverera det ena underhållande exemplet på organisatoriskt självskade-beteende efter det andra, därmed bevisande att man ej alltid äger smak för det man har snille.

Johnny Bode-priset delas ut till en kulturpersonlighet eller annan offentlig person som under det föregående året agerat i kompositören, sångaren och skandalartisten Johnny Bode-Delgadas anda, på så vis att han eller hon trampat i klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande vis visat fräckhet och/eller ställt till det för sig själv och sin omgivning.

Priset består av ett diplom samt en summa pengar som Johnny Bode-sällskapet redan festat upp på lokal. För Svenska Akademiens del rör det sig om 30 728 kronor och 50 öre som sällskapet åt och drack gott för på Drottning Kristinas Jaktslott i Göteborg under sitt årsmöte den 5 januari.

Kvittona har bifogats diplomet som vi skickat till akademiens kansli. Dessutom skänker vi akademien ett par vita handskar med Johnny Bode-sällskapets logotyp på. Förslagsvis kan dessa bäras i tjänsten av den ledamot som för tillfället innehar uppdraget som akademiens direktör.

Utöver detta delar sällskapet i år för första gången ut hedersomnämnandet Busgroggen, som går till Zlatan Ibrahimovic. Läs mer om detta längre ner.

Presentation av vinnaren: Svenska Akademien har en imponerande lång och konsekvent historia av skandaler, jäv, intriger och allmänt kreativ moralisk flexibilitet.

Knappt hade man hunnit instiktas av en kung innan man under nästa kung suspenderades. En av de ursprungliga ledamöterna (Gustaf Mauritz Armfelt, stol nr 14 och 17) uteslöts två gånger, båda gångerna för landsförräderi. En högadlig ledamot (Henning Hamilton, stol nr 9) tvangs lämna akademien efter en förfalsknings- och bedrägeriskandal som får Johnny Bodes handtryckta fuskcheckar ett halvsekel senare att framstå som en söndagsskoleövning. En annan, något senare ledamot (Carl David af Wirsén, stol nr 8), tillika akademiens ständiga sekreterare, firade triumfer som svensk mästare i intrigmakeri i det lovvärda syftet att hålla en självömkande och komplexfylld rabulist som Strindberg borta från allt vad priser och beröm hette.

Ett antal gånger har akademien med oförblommerad nepotism tilldelat sina egna ledamöter Nobelpriset, till och med postumt. I modern tid har man med osviklig moralisk antikompass avstått från att ta avstånd från såväl islamistiska fatwor som vivöriska källarkulturprofiler. Den uppfriskande entusiasm med vilken Akademiens ledamöter i memoarer och tidningsintervjuer genom åren huggit varandra i ryggen bör också noteras på det positiva underhållningskontot.

Akademiens omfattande skandalkrönika är särskilt lovvärd, då den icke blott odlats inom en trängre krets av intellektuella, utan på en bred och folklig front givit alla och envar nöjet att tala, tycka, skriva, skratta och häckla kring en egentligen potentiellt obskyr och mossig samling språkryktare.

Juryns motivering: Med kungligt beskydd, en stinn kassakista, fastighetsinnehav och prestigen i att dela ut världens finaste litteraturpris hade Svenska Akademien kunnat välja att tryggt vila på lagrarna, lyfta sina jetonger, endast göra bekväma val och hösta in kulturetablissemangets välsignelser. Men så icke! Med en generositet som torde ha kostat på har dessa herrar i frack och damer i aftonklänning i stället bjudit på ett ständigt flöde av spränghett skvallerstoff liksom grunder för underhållande polariserande kulturdebatter och allmänt häckel – allt sådant som får ses som ett uppmuntransvärt beteende i sann Bode-anda.

Faktum är att akademien redan under ett antal år legat väl till för ett Johnny Bode-pris. I år utgjorde den dock ett självklart val.

Akademien får priset för en enastående dramaturgisk duperingsbragd. Efter de senaste årens svårslagna formtopp av skandaler och interna pajkastningar har man först invaggat massorna i tron att man slutligen tagit till sig  av den externa kritiken, bara för att sedan likt en perfekt fekalieträff i bordsfläkten slå till med att utse en folkmordsförnekare till Nobelpristagare. Givetvis toppat med åtföljande interna avståndstaganden och nya avhopp. Bom succés, som Johnny Bode brukade uttrycka det!

Priset bör dock även ses som en uppskattning av den flera sekler långa och trogna tjänst i de mer eller mindre litterärt spirituella skandalernas tecken, som akademien presterat.

Brasklapp: Mot årets vinnare kan riktas den formella synpunkten att akademien möjligen inte rent tekniskt uppfyller kriteriet ”kulturpersonlighet eller annan offentlig person”. Som Johnny Bode-prisets statuter, till skillnad från Akademiens, dessvärre dock inte kan ändras ens av H M Konungen får vi i stället själva välja att glatt kringgå dem när det passar oss.

Hedersomnämnandet Busgroggen är uppkallat efter de groggar på whiskey och champagne som Johnny Bode enligt egen utsago lärde Charlie Parker att göra under Parkers Sverigeturné 1950. Busgroggen delas ut för enskilda roliga blamager med ojämna mellanrum.

2020 utdelas Busgroggen till Zlatan Ibrahimovic för att han lyckats med den unika bedriften att som levande svensk få en staty rest över sig, bara för att inom ett par månader få den skändad av samma människor som först hyllat den. Ett agerande helt i Johnny Bodes anda.

Skål för det!

Foto: Bengt Löfgren

PS: Läs mer om Johnny Bode-priset och tidigare pristagare här.

14 kommentarer

 1. Ulf Gustafsson skriver:

  Ha ha helt underbart!

 2. Andreas Wirsén skriver:

  Väl rutet!

  Vill även passa på att tillägga att själva det faktum att de får dela ut litteraturpriset är ett resultat av mygel från C.D. af Wirséns sida. Nobel avsåg i sitt testamente att priset skulle utdelas av Vitterhetsakademin.

  Se exempelvis: https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/kultur/kungliga-vitterhetsakademien-vi-har-den-litterara-kompetensen-att-dela-ut-nobelpriset

  men mer exakt: https://www.janmyrdalsallskapet.se/av-jan-myrdal/item/33-jan_myrdal_recenserar_rydens_wirsen_bok.html

 3. Gunilla Lundgren skriver:

  Vilken uppfriskande, träffande läsning! hälsar Gunilla Lundgren- som fått ett riktigt gott skratt-

 4. Christina Meehan Lång skriver:

  Stolt och rörd konstaterar jag: ÄNTLIGEN! Att – om än i ringa mån, men dock – ha fått bidra med min skattefinansierade inkomst till att äntligen äntligen äntligen tvåla till de där självbelåtna typerna (läs: Hore-ass) känns gott i det gamla prästa-skrovet. Tack för det! En bok med sammanställning av de akademiska skandalerna vore ju inte helt fel! Jag kan korrekturläsa – gratis! Puss på nosen, go’vänner! Ah, vem är jag att snåla: Skål!!!! Det är ju ändå fredag.

 5. Tord Lyseving skriver:

  SKÅÅL = Super-Katastrofala-Återblickar i Årens-Lågvattenmärken. Skammens Anka-de-mi (så, lat-i, då). Nobelstiftelsen MÅSTE döpas om till The Noble Art of Human Harmony (NAHH), med VISA medlemmar som man slipper RISA, med VETSKAP utan anka-demier av fake science.

 6. Michael Porath skriver:

  Gratulerar till ett utmärkt val! You made my day. Fekalieträff… Ett gott skratt som lyser upp den kulturella natten.

 7. Tjoho Johnny Bode Sällskapet!

  Det är Svenska Fotbollsförbundets Zlatangubbe.
  Någon på förbundet måste ha haft hjärnsläpp när de beställde gubben och dess utformning!
  Ge dem ett nyinstiftat pris i form av några riktiga raggargroggar!
  Hoppas Zlatangubben (statyn) får livslång retreat och pension från offentligheten!
  Funkar även för en staty?

  Se även blogg https://kistalightnow.blogspot.com/2020/01/konstdiskussion-zlatan-och-skissernas.html

  Gott Nytt År!
  Thommy/Kistalight

 8. Chris skriver:

  Sååå bra. Att hitta dessa träffsäkra måltavlor av allsköns ytterligheter av avvarter som bär sitt pris med ära och kraft i Johhny:s anda är helt enkelt suveränt!

  En får tacka för det underhåll av glädjekaraktär ni förmedlar.

  Jag tänker aldrig betala medlemsavgift igen för att verkligen visa vad jag tycker ni är värda! Allt i Johhny:s anda och hoppas ni spenderar pluringarna med fullständig gläjde, ty de vara ej mina (Så och ej Johhny:s i de fall han voro i livet varandes)

  • Carl-Gunnar Sand skriver:

   Ett, eller t o m två, synnerligen gott/goda val av pristagare. Kan bli svårt att toppa, men elva månader kvar av ett år som bör bjuda på ett antal skott i foten från mer eller mindre kända personer gör att man med tillförsikt ser framåt.

 9. Taxman skriver:

  Jag komer på nästa brakfest!

 10. Thomas Kjellden skriver:

  Får jag bli medlem?

 11. Hans Englund skriver:

  Jag anser Kungl. Myntkabinettets direktör är värdig mottagare av nästa J B pris. Där kan man tala om kvantitet.

 12. Milton Jonsson skriver:

  Boka in Dan Eliasson för 2021 års Johnny Bode-pris.

Leave a Reply