JOHNNY BODE-PRISET 2024 TILL MILLE ÖRNMARK

januari 18th, 2024 by Gustaf

Johnny Bode-sällskapet ger 2024 års Johnny Bode-pris till ”badhuskungen” Mille Örnmark, för kreativt CV-författande och fiffiga affärer helt i Johnny Bodes anda. Aldrig tidigare har så många badhus byggts av någon med examen i patologi från Heidelberg eller med en muntlig doktorstitel från Argentina. Och sällan har så många kommuner börjat ifrågasätta talesättet ”man ångrar aldrig ett bad”.

Johnny Bode-priset delas ut till en kulturpersonlighet eller annan offentlig person eller institution som under det föregående året agerat i kompositören, sångaren och skandalartisten Johnny Bode-Delgadas anda, på så vis att han, hon eller den trampat i klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande vis visat fräckhet och/eller ställt till det för sig själv och sin omgivning.

Priset består av ett diplom samt en summa pengar som Johnny Bode-sällskapet redan festat upp. För Mille Örnmarks del rör det sig om 80 166 kronor som sällskapets medlemmar åt och drack gott för på KoM Musik & Bar i Göteborg den 5 januari. Kvittona har bifogats diplomet som vi skickat till Örnmark. Dessutom får denne ett par vita handskar med Johnny Bode-sällskapets logotyp på. Med sitt mjuka tyg är dessa troligen ett förträffligt redskap för att polera de många glasögon Örnmark synbarligen äger.

Presentation av vinnaren

Österrikisk Kammersänger. Den siste hertigen av Azorerna. Kommendörkapten av Galapagosöarna. Engelska flottans bäste bombkastare.

Johnny Bode Delgada hade ett fascinerande brett och omfattande CV. I vart fall om man fick tro honom själv. I våra mer slätstrukna dagar finner man sällan något liknande, men undantag finns. I maj 2023 kunde TV 4:s Kalla Fakta presentera en herre med snudd på lika heterogena och spektakulära meriter, särskilt på det akademiska området: badhusentreprenören Mille Örnmark.

Bild från TV4

Örnmark är grundare och ägare av We Group, ett företag som under senare år rott hem ett stort antal uppdrag att renovera eller nyuppföra badhus åt en rad svenska kommuner; uppdrag som i de flesta fall har visat sig förvånansvärt mer kostsamma än beräknat och inte sällan även bristande i kvalitet och utförande. Det senare trots badhusentreprenörens till synes mer än imponerande meriter och specialkunskaper.

Vid en granskning av de CV:n Mille Örnmark anfört i underlagen vid olika upphandlingar framgick nämligen att denne uppgivit sig ha studerat såväl vid KTH och Chalmers som vid universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm och Heidelberg, samt därvid bland annat ha utbildat sig till:

  • Maskiningenjör
  • Byggnadsfysiker
  • Doktor i kemi och mikrobiologi samt möjligen även i ”byggnadsteknologi och fysiologi.”

I sammanhanget kan nämnas att Örnmarks studier i Heidelberg uppgavs ha inbegripit patologi – d v s läran om att fastställa dödsorsaken hos döda kroppar – och att juryn icke blott finner detta i sig smått fascinerande, men i än högre grad att någon kommunal upphandlingstjänsteman ansett detta vara en tungt vägande merit vid projektering av badhusbyggen.  

Det bör även nämnas att icke samtliga utbildningar angivits i alla CV:n, utan att Örnmark visat prov på en kreativ förmåga att blanda och ge ur sin rika portfölj av skiftande examina.

Ställd inför TV 4:s reportrars konstaterande att ingen av de föregivna studiemeriterna på något sätt gått att styrka hos de berörda lärosätena lät sig Örnmark inte heller nedslås, utan förklarade med samma befängda entusiasm och envishet som någonsin Bode att han fått sina doktorstitlar tilldelade muntligen vid besök i Argentina och Portugal.

Att han därvid till följd av namnafasi inte sade sig kunna uppge namnen på de personer som förlänat honom dessa titlar är möjligen en svaghet – Johnny Bode kunde ju exempelvis mycket bestämt fastslå att han fått sin Kammersängertitel av själve Joseph Goebbels i närvaro av Vidkun Quisling – men å andra sidan måste vi ge stilpoäng för de geografiska kopplingarna: Portugal som ju Bode som sitt alter ego Juan Delgada hävdade sig komma från, och Argentina, en känd hemvist för gamla nazister. Även när det gäller Heidelberg finns en koppling, eftersom Bode under pesudonymen Teddy Scheffer komponerade ”En vår i gamla Heidelberg”, passande nog en vals.

Juryn noterar också med glädje Örnmarks replik visavi en av de uppringande reportrarna där han inte blott förklarade sina examina vara ”privat konfidentiell egendom” utan även förklarade att han skulle skicka SÄPO på vederbörande eftersom han hade ”kontakter i den gruppen också¨. Detta får sägas vara ett beteende fullt värdigt Johnny Bode, vilken som bekant gärna plockade upp luren till en urkopplad telefon för att demonstrativt ringa mäktiga vänner som prins Bertil, Frank Sinatra och Henning Sjöström.

Avslutningsvis konstaterar juryn att Örnmark och We Group hotat att stämma Kiruna, en av de kommuner som efter TV 4-programmet brutit sitt samarbete med dem (efter att dess badhusprojekt blivit runt 700 miljoner [!] kr dyrare än projekterat). Detta dock samtidigt som We Group på sin hemsidas förstasida glatt citerar ett äldre positivt vitsord från samma kommun. Detta är inte blott en härlig illustration till talesättet ”all reklam är bra reklam” utan visar också på en oförbränneligt frejdig skojaranda precis i Johnny Bodes efterföljd! 

Juryns motivering

Likt Johnny Bode har Mille Örnmark operetten i blodet och fantasins förgyllda glasögonbågar. Hans spektakulära CV har inte bara hjälpt honom sälja simhallar för många miljoner, utan har även skänkt en gråtrist kommunal verklighet ett skimmer av äventyr och romantik. Även om det kanske tar 200 år innan Kirunas badhus tjänat in sina kostnader, så kan man inte bortse att detta är väl investerade skattepengar. Johnny Bode-sällskapet ger 10 av 10 simhoppspoäng.

Hedersomnämnandet Busgroggen

Johnny Bode-sällskapet utdelar även i år den kompletterande utmärkelsen Busgroggen, uppkallad efter de groggar på whiskey och champagne som Johnny Bode enligt egen utsago lärde Charlie Parker att blanda under Parkers Sverigeturné 1950. Busgroggen delas ut för enskilda roliga blamager med ojämna mellanrum.

Foto: News Öresund/Johan Wessman

2024 års busgrogg tilldelas journalisten och tidigare statssekreteraren PM Nilsson som fick gå på plankan efter att ha tjuvfiskat rödlistad ål. Likt Johnny Bode landade PM Nilsson snabbt på fötter igen och i november kom han till den fria marknadens Sargasso-hav, Timbro. Under denna internering har regeringen benådat Nilsson genom att öka ålfiskekvoterna. Detta hoppas vi dock inte utgör ett hinder för att fler spikar slås in i den blekingska ålkistan.

I Johnny Bodes anda, Göteborg den 5 januari 2024.

SKÅL!

PS: Läs mer om priset och tidigare pristagare HÄR.

Tags:

2 kommentarer

  1. Bosse Hansson skriver:

    Underbart!

  2. gäsp skriver:

    🥱

Leave a Reply