Johnny Bodes filmografi på DVD

juli 13th, 2014 by Gustaf

Johnny Bode PBOX2 OMSLAGJohnny Bode lämnade efter sig många hundra ljudinspelningar, men fastnade bara på rörlig bild två gånger i sitt liv. Den ena gången när han gjorde en cameo som gårdsmusikant i pilsnerfilmen Smålänningar 1935, den andra gången dokumentärfilmad i grammfonstudion i journalfilmen Musik och teknik 1938.

Nu ger Studio S Entertainment ut båda dessa filmer i samband med att Den stora pilsnerboxen 2 släpps i augusti 2014. Boxen innehåller sex långfilmer inspelade mellan 1932 och 1944, tillsammans med en stor mängd bonusmaterial. Bland annat ett 12-sidigt häfte skrivet av Lars-Olof ”Grosshandlaren” Lindberg, ordförande för Thor Modéen-sällskapet TOFS och aktiv medlem i Johnny Bode-sällskapet sedan 2010.

TOFS har även haft ett finger med i spelet när Studio S givit ut Den stora pilsnerboxen. I samma anda finns dessutom Den stora hembiträdesboxen.

Leave a Reply