Mera media

januari 17th, 2012 by Gustaf

Minnenas Journal bjuder i årets första nummer på ett reportage om ”Bedragaren Bode” signerat ingen mindre än Ingmar Norlén. Mannen som genom sina böcker gjort mer än någon annan för att bevara Johnny Bodes minne. Ingmar är en regelbunden medarbetare i tidningen och skriver i vart och vartannat nummer, ofta om märkliga och lite bortglömda livsöden.

Även på nätet uppmärksammas 100-årsjubilaren, närmare bestämt genom en lång artikel av Per Wiker i webbtidningen Obladoo. Artikeln är, i likhet med Norléns text i Minnenas Journal, en genomgång av Bodes liv, och för den som läst ”En herre i frack” eller ”Jakten på Johnny Bode – skandalernas man” tillförs just inget nytt. Däremot är det förstås utmärkt att berättelsen om Johnny Bode sprids till nya läsare. Dessutom är artikeln i Obladoo trivsamt ”illustrerad” med musikklipp från Youtube.

Leave a Reply