Minnessten över Johnny Bode

november 5th, 2012 by Gustaf

I Johnny Bodes testamente (som styrelsen fått sig tillsänd i kopia av Lillemor Dahlqvist) skrev han klart och tydligt att han ville bli kremerad efter sin död och begravd i en urngrav med en sten. På stenen skulle det stå hans namn, yrke samt årtal för födelse och död.

På grund av någon typ av missförstånd blev det dock inte på detta vis, utan Johnny Bodes aska begravdes anonymt i minneslunden på Limhamns kyrkogård i Malmö sensommaren 1983.

Nästa år är det 30 år sedan Johnnys död och begravning och vi i sällskapet tycker att det är hög tid att hans sista vilja blir verklighet. I enlighet med beslut vid höstmötet den 23 oktober har JBS kassör nu skrivit till kyrkogårdsförvaltningen i Limhamn för att sondera möjligheterna till att sätta upp en minnessten någonstans på kyrkogården.

Med tanke på att det finns gott om exempel från andra kyrkogårdar på minnesstenar över personer vars exakta gravplats man inte känner till, eller där askan är spridd på annat håll, så borde inte detta vara något problem, menar vi. Jämför till exempel stenen över Stagnelius här till höger. Den är rest i Gärdslösa på Öland, trots att skalden ligger begravd på Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm. (Dessutom har den ett porträtt av Stagnelius trots att ingen vet hur han såg ut. Bara en sån sak!)

 

Det finns även många exempel på hur tidigare anonymt begravda personer fått minnesstenar uppsatta efter sig på samma kyrkogård. Här intill avtäcks till exempel en sten över anonymt begravda på Dänningelanda kyrkogård i Småland.

De tankar som finns rör sig dock inte om någon lika stor sten som någon av dem på bilderna, utan mer om en liten och låg sten som påminner om sådana på urngravar. Även andra varianter kan tänkas, lite beroende  på vilka praktiska möjligheter som finns.

På mötet fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram en exakt utformning med prisuppgift som ska presenteras på årsmötet vid trettondagshelgen. Målsättningen är att den nya minnesstenen ska kunna sommaren 2013.

Leave a Reply