Pressklipp

augusti 5th, 2013 by Gustaf

Förutom Sydsvenskans ”Hallå där” dagen innan, så bevakades invigningen av Johnny Bodes minnessten av flera andra skånska tidningar. Kvällspostens Henrik Högström var på plats och skrev en artikel som går att läsa här. Högström hade gjort sin research ordentligt och lyckades hålla isär sällskap och stiftelser med deras respektive syften, vilket i ärlighetens namn kan vara lite komplicerat.

Detta märktes inte minst i Max Jedeur-Palmgrens artikel i Skånska Dagbladet. Där hade Ingmar Norlén blivit ordförande i Johnny Bode-sällskapet istället för i Johnny Bode-Delgadas stiftelse. Det var också lite si och så med citeringen, eftersom det sista citatet härrör från Gustaf Görfelt, vilket inte framgår. Men man ska inte klaga för mycket. ”Huvudsaken är att de skriver” som någon sa. Dessutom lyckades fotografen fånga ett laddat ögonblick, då Bo Fureby lägger ner den mycket vackra krans han förfärdigat för sällskapets räkning, medan Gustaf Görfelt och Mats Rehle från Malmös 78-varvssällskap står med avtagna hattar intill stenen.

Dessutom har lokale JBS-medlemmen och hembygdskännaren Roland Öhrstrand utlovat artiklar i Limhamnstidningen samt eventuellt i Lokaltidningen. Vem vet, kanske blir det mer ändå. Nästan varannan närvarande person på kyrkogården var ju journalist…

 

Leave a Reply